Nawigacja
Strona Główna
Dane kontaktowe szkoły
Historia szkoły w Małyniu
Cykliczne imprezy ze szkolnej kroniki
Krystyna Wituska -patronka naszej szkoły
Ślady po Krystynie Wituskiej w Małyniu
Struktury szkolne
Szkolne wieści
Dokumenty szkolne
Galeria zdjęć ze szkolnych imprez
Nasze osiągnięcia
Humory z zeszytów szkolnych
Szkolna gazetka
SK LOP "LOTOS" w Małyniu
Absolwenci szkoły w "Krzywym zwierciadle"
Ciekawe strony internetowe
Kontakt
Linki
Szukaj
Publikacje nauczycieli
Wydarzenia klasowe w obiektywie 2011/2012
Urodziny w I kllasie
Samorząd Uczniowski 2011/2012
Rada pedagogiczna 2011/2012
Wielkanocne impresje -nagrody
I miejsce Oliwii Zielak w konkursie poetyckim
Nagrody w konkursie "Jesienne impresje"
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 43
Najnowszy Użytkownik: JoshKep
Słowniczek ekologiczno-przyrodniczy

Słowniczek przyrodniczo- ekologiczny

antropogeniczny - będący wynikiem działań człowieka

antropopresja - całość planowych i bezplanowych działań ludzkich, wywołujących zamierzone i niezamierzone zmiany w przyrodzie

bezkręgowce- nie mają kręgosłupa lub posiadają kręgosłup zewnętrzny np. muszlę, chitynowy pancerz np. : obleńce, płazińce, pierścienice, stawonogi : owady, pajęczaki, skorupiaki; mięczaki : ślimaki, małże, ośmiornice, kałamarnice

Białowieski P. N. najstarszy park 1932

bielik –ptak z rodziny jastrzębiowatych, logo Wolińskiego Parku Narodowego
biodegradacja rozkład substancji chemicznych szkodliwych dla środowiska przez mikroorganizmy: bakterie, grzyby

biogeny - pierwiastki biogenne, pierwiastki chemiczne niezbędne do życia roślin

biogeniczne skały –skały powstałe ze szkieletów zwierzęcych lub szczątków roślinnych : węgiel kamienny , wapień, węgiel brunatny, torf

biopaliwo –paliwo uzyskane z roślin np. słomy, rzepaku, biogaz z drewna

biotop - zespół abiotycznych warunków środowiska np. czynniki klimatyczne : warunki glebowe, klimatyczne :temperatura, opady, wiatry.

Bolesław – najstarszy dąb w Polsce

bór - typ ekosystemu leśnego, którego drzewostan jest zbudowany przez drzewa iglaste (sosna, świerk), o ubogim runie, kształtujący się na najuboższych siedliskach

charakterystyczne gatunki - gatunki roślin, które w danym zespole roślinnym, związku, rzędzie lub klasie zespołów występują chętniej, częściej lub liczniej niż w innych

chloroplasty – struktury komórkowe zawierające chlorofil, gdzie zachodzi fotosynteza

chronione w Polsce rośliny- szarotka alpejska, mikołajek nadmorski, kosodrzewina, dziewięćsił bezłodygowy, zawilec gajowy, cis pospolity, krokusy

chronione w Polsce zwierzęta- niedźwiedź brunatny, suseł perełkowy, nocek orzęsiony, wszystkie płazy -18 gatunków i wszystkie gady – 9 gatunków, motyle – paź królowej, niepylak apolo

cudzożywne organizmy- to grzyby, zwierzęta i ludzie – korzystają z pokarmów zwierzęcych lub roślinnych, same ich nie produkują jak producenci czyli rośliny

cukry (węglowodany) i tłuszcze – materiał energetyczny ich rozkład zapewnia dużą ilość energii dla organizmu

Czerwona Księga – Księga z listą zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt . Bezpowrotnie wyginęły ptaki dodo, mamuty, tury , ptak moa.

degradacja - zniszczenie

degeneracja - proces polegający na zniekształceniu struktury i zaburzeniu funkcjonowania układu ekologicznego, najczęściej pod wpływem działań człowieka; także stan zniekształcenia układu ekologicznego

Demeter – grecka bogini przyrody, urodzaju, patronka rolnictwa
dominant - gatunek osiągający w zbiorowisku przewagę ilościową nad innymi gatunkami. np. na łąkach gatunek jakiejś trawy

drapieżnik- zabija ofiarę w celu zdobycia żywności np. lew, żbik, pająk,

efemeryczne siedliska - siedliska powstające na nowo co jakiś czas i wkrótce niszczone, np. odsłaniane po spuszczeniu wody dna stawów, łachy w korytach wielkich rzek, namuliska
ekologia - nauka o wzajemnych współzależnościach i oddziaływaniach pomiędzy organizmami, oraz pomiędzy organizmami a środowiskiem. Termin często niewłaściwie używany na określenie ochrony środowiska

ekosystem - układ ekologiczny utworzony przez współbytujące ze sobą rośliny, zwierzęta i mikroorganizmy (biocenoza), wraz z siedliskiem zmodyfikowanym ich działalnością (biotop), w którym wszystkie części składowe są ze sobą powiązane licznymi zależnościami, i warunkują się wzajemnie., np. ekosystem (konkretnej) łąki trzęślicowej, ekosystem (konkretnego płatu) grądu, ekosystem (konkretnego) jeziora, ekosystem rzeki.

ekstensywny - przeciwieństwo intensywnego, nieskoncentrowany, zachodzący z małym natężeniem ale najczęściej na rozległym obszarze

eutroficzny - zawierający dużą ilość substancji pokarmowych, żyzny, bogaty w biogeny fauna - zbiór gatunków zwierząt występujących w danym miejscu

flora - zbiór wszystkich gatunków roślin występujących na danym terenie

gady – wszystkie podlegaja ochronie

gamety – komórki rozrodcze komórka jajowa i plemnik

gametofit pokolenie płciowe u mchów część ulistniona , u paproci –przedrośle
gawra- legowisko niedźwiedzia brunatnego

gniazdowniki – zwierzęta wymagające opieki, rodzą się nagie, ślepe, bezbronne np. wróble, myszy, psy, ludzie

gołoborza – rumowiska skalne w órach Świętokrzyskich
granie – ostre grzbiety Tatr

kręgowce –posiadają kręgosłup wewnętrzny : ryby, płazy , gady , ptaki i ssaki

kręgowce stałocieplne- ptaki i ssaki, niezależnie od temperatury w otoczeniu posiadają stałą temperaturę ciała

kręgowce zmiennocieplne – ich temperatura zależy od otoczenia: ryby, płazy (bezogonowe : żaby, ropuchy kumaki, rzekotki, ogoniaste : salamandry, traszki), gady : żółwie, krokodyle, jaszczurki, węże)

kserotermiczne gatunki - wybitnie ciepłolubne gatunki, osiągające optimum występowania w murawach kserotermicznych

kserotermiczne murawy - murawy z dużym udziałem wybitnie ciepłolubnych gatunków roślin i sucholubnych

Kwaśne deszcze – powstają z połączenia wody z deszczy i tlenków kwasowych : węgla , siarki i azotu.

łąka - formacja roślinna o strukturze określonej przez trawy lub turzyce, z ewentualnym udziałem wysokich bylin, użytkowana kośnie. Hale –łąki w Tatrach, Połoniny – łąki w Bieszczadach (najwyższe piętro Bieszczad)

mezotroficzne jezioro - jezioro o wodzie stosunkowo ubogiej w składniki pokarmowe, dość rzadki już w Polsce typ ekosystemu zagrożony eutrofizacją (zob.)

mikoryza- symbioza – korzystne współżycie grzybów i drzew np. borowików z dębami , bukami

mitochondria – struktury komórkowe służące do oddychania

monokultura - jednogatunkowa uprawa danego gatunku rośliny (kukurydzy, świerka, sosny), najczęściej na dużej powierzchni

mszar - miejsce podmokłe o pokrywie roślinnej zdominowanej przez torfowce bądź mchy brunatne, najczęściej akumulujące złoże torfowe torfu wysokiego lub przejściowego

murawa - niskie, najczęściej dość luźne zbiorowisko trawiaste nie użytkowane kośnie, zob. kserotermiczne murawy, napiaskowe murawy

nekrofagi - trupojady, zwierzęta żywiące się martwymi organizmami, np. gatunki owadów (grabarze), padlinożerne ptaki...ostatnie ogniwo łańcucha pokarmowego

nieodnawialne źródła energii- takie które można zużyć i się nie odtworzą np. węgiel, ropa, gaz, czy inne surowce nieodnawialne np. srebro złoto, siarka, diamenty itp.

odnawialne zasoby w przyrodzie (takie , które się rozmnażają czyli ludzie, zwierzęta, rośliny, grzyby)

odnawialne źródła energii- tzw. czysta energia bezodpadowa to energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermiczna - wykorzystująca źródła termalne, pływy w oceanach

oligotroficzny – jałowy, ubogi przeciwieństwo żyznego
ols - typ lasu liściastego porastającego miejsca stale podtopione, o jednogatunkowym

drzewostanie olszowym i kępkowo-dolinkowej strukturze runa (skupienia gatunków leśnych na kępach przy nasadach drzew, a gatunków błotnych w dolinkach między kępkami;

owadopylne rośliny –zapylane przez pszczoły (lipy, jabłonie, ogórki)

ozon – cząsteczka tlenu składająca się z 3 atomów tlenu, gaz w atmosferze, chroni przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym UV

Parki Narodowe w Polsce – jest ich 23. Najstarszy Białowieski (żubr) , największy – Biebrzański( batalion) , najmniejszy –Ojcowski (logo nocek orzęsiony)n , ostatni- Park Ujście Warty (gęsi zbożowe) Roztoczański (tarpan-konik) , Woliński (bielik), słowiński (mewa)

Pasożyt- żywi się innym organizmem, ale go nie zabija np. tasiemiec, owsiki, kleszcz, pchły,

Półpasożyt np. jemioła, z drzewa czerpie tylko wodę i sole mineralne, a cukry, białka tłuszcze wytwarza w procesie fotosyntezy

piętra roślinności w lesie – ściółka, runo, podszyt , korony wysokich drzew

piętra roślinności tatrzańskiej – pola uprawne, regiel dolny – lasy mieszane,

regiel górny- lasy iglaste, piętro kosodrzewiny- sosny płożącej , hale –łąki górskie, turnie, granie

pionierska roślinność - roślinność inicjująca sukcesję, roślinność pojawiająca się jako pierwsza na dziewiczym terenie np. porosty (symbioza grzybów z glonami)

plechowce – glony , grzyby; organizmy, których ciało nie ma korzenia, liści, łodyg, tylko część liściokształtną, łodygokształtną przeciwieństwo organowców

płazy polskie – wszystkie podlegają ochronie -18 gatunków

populacja - zbiór osobników tego samego gatunku połączonych wspólnym miejscem występowania (np. populacja storczyka krwistego na konkretnej łące)

porost – symbiotyczny organizm zbudowany z grzyba i glona , zasiedlający jako pierwszy nagie skały wulkaniczne, gatunki porostów: płucnica islandzka, chrobotek reniferowy,

półnaturalne ekosystemy - typy ekosystemów ukształtowane siłami natury pod wpływem określonego rodzaju działań człowieka, np. łąki kośne, pastwiska

producenci tlenu – glony i wszystkie rośliny zielne zawierające chlorofil, niezbędny w procesie fotosyntezy

produkty fotosyntezy – powstają w wyniku fotosyntezy: to białka , cukry tłuszcze i tlen

raróg –ptak z rodziny sokołowatych

recykling –wielokrotne wykorzystywanie materiałów odpadowych do produkcji nowych przedmiotów np. makulatury na papier, butelek na nowe szkło i jego wyroby

reducenci- saprofity- ostatnie ogniwo łańcucha pokarmowego , które rozkłada martwą materię –mikroorganizmy i grzyby pleśniowe, larwy owadów, nekrofagi , padlinożercy np. kondor królewski

reintrodukcja - sztuczne wsiedlenie – wprowadzanie gatunku na teren, gdzie niegdyś występował, ale wyginął

renaturalizacja - unaturalnienie, przywrócenie cech naturalnych danego obszaru

restytucja - odtworzenie nieistniejącego gatunku, podgatunku lub odmiany, np. odtworzenie tarpana dzięki zachowaniu się jego genów w populacji prymitywnych koników

rośliny energetyczne: wierzba, olej rzepakowy, wierzba wiciowa róża wielokwiatowa, rdest sachaliński

rezerwaty światowe biosfery UNESCO : to Parki Narodowe: Białowieski, Babiogórski, Bieszczadzki, Kampinoski, Tatrzański, Słowiński, Poleski

runo - warstwa fitocenozy leśnej zbudowana z roślin zielnych,

samożywne organizmy to rośliny: glony, mszaki – mchy, paprotniki – paprocie, skrzypy, widłaki, rośliny nasienne – nagonasienne – iglaste i okrytonasienne – liściaste

sprofit- pokolenie bezpłciowe u mchów część nie ulistniona u paproci liście z kupkami zarodni

starorzecze - fragment dawnego koryta rzecznego odcięty od głównego nurtu.

synantropizacja - ogół zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem działalności człowieka, a prowadzących z reguły do zacierania swoistości lokalnej przyrody.

synantropijne gatunki ptaków: wróble, kawki, gołębie gnieżdżące się blisko ludzi

substraty fotosyntezy substancje potrzebne do reakcji fotosyntezy– woda + sole mineralne i dwutlenek węgla

szata roślinna - roślinna okrywa powierzchni ziemi, jeden z komponentów środowiska przyrodniczego. Flora i roślinność są aspektami szaty roślinej

torfowisko - układ ekologiczny obejmujący złoże torfowe wraz z porastającą je roślinnością.

turnie – najwyższe piętro w wysokich górach np. Tatrach skały porośnięte porostami

trujące owoce -owoce (konwalia majowa, pokrzyk wilcza jagoda, trzmielina, wawrzynek wilcze łyko)

truteń –samiec pszczoły

typ siedliskowy lasu - typ siedliska leśnego (nie typ lasu !) obejmujący grupę siedlisk o podobnej żyzności i uwilgotnieniu, uważaną za grupę siedlisk o podobnej przydatności do produkcji leśnej.

użytek ekologiczny - jedna z prawnych form ochrony przyrody

witaminy i sole mineralne – materiał regulujący każdego organizmu

wywierzysko- górskie źródło

zagniazdowniki – zwierzęta po urodzeniu dość samodzielne np. kaczki, kury, sarny, podążają za matką

zarodniki – sposób bezpłciowego rozmnażania

zarodnikowe roślny – glony, mszaki- mchy i wątrobowce-porostnica płozik , paprotniki, skrzypy i widłaki – rośliny zarodnikowe nie kwitną i nie wydają nasion zarośla - zwarte skupienia krzewów. Zarośla rodzimych krzewów w krajobrazie rolniczym są użytkami przyrodniczymi, i zasługują na zachowanie

zielone płuca Polski – rejon północno-wschodniej Polski gdzie jest najwięcej parków narodowych : Biebrzański, Białowieski, Wigierski, Poleski

ZOO- najstarszy ogród zoologiczny jest we Wrocławiu (hodowla zagrożonych gatunków,

źródlisko - zespół źródeł lub wysięków wraz z ich specyficzną florą i fauną. Wszystkie wypływy wód podziemnych są użytkami przyrodniczymi i zasługują za zachowanie

żeremie – dom bobra

żleby- wyżłobienia w skałach spowodowane ostrymi odłamkami skalnymi

 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Copyright szkola.malyn.pl © 2009

468,012 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie